[update]Adidas Ice Dive Cologne

Các mức thuế suất mới được áp dụng, xe đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4 mới được đăng kiểm, và người ngồi ôtô phải thắt dây an toàn.
SKU (Đơn vị lưu kho): #403520
$20.14