Đậu Tonka

Đậu Tonka

Một loại cây nhiệt đới có nguồn gốc ở Trung và Nam Mỹ - chứa 1-3% coumarin. Đậu Tonka tuyệt đối có chứa 90% coumarin. Trên đậu Tonka lão hóa, bạn có thể nhận thấy các tinh thể màu trắng nhỏ ; đây là thực tế coumarin ở dạng tinh khiết !

Mùi hương giống với rơm mới với vị ngọt bùi của hạnh nhân

Leave your comment